Plattsättning

Låt oss sköta din plattsättning så att ni kan få tid över till annat

Vi utför anläggningsarbeten.
 tex: murar, stenpartier, plattsättningar, trappor, dammar,
gräsmattor, växtpartier, rabatter m.m

Vi utför arbeten i Väst, främst inom göteborgs området.