Dränering Göteborg

Väst bygg & Anläggning

Dränering i Göteborg med omnejd.

Som husägare så finns det massor av otrevliga och oftast dyra överraskningar. Att dränera sitt hus i tid är avgörande för om det blir fuktskador, översvämningar eller inte. Dränera i tid för att slippa dyra kostnader i framtiden. Vi erbjuder grundisolering och dränering i Göteborg med omnejd.
När man dränerar så gör man det i huvudsak för att leda bort vatten. Om man inte gör detta så kan vatten samlas och orsaka skador. Man kan dränera runt ett hus för att leda bort ytvatten eller gräva diken för att leda bort grundvatten. Dränering är vanligast att man gör runt hus, vägar/vägbyggen eller på tomter där man har vattensamlingar.

Grundisolering och dränering i Göteborg

Oavsett om det gäller dränering i Göteborg eller någon annan stans i Sverige är det viktigt att dräneringen görs på rätt sätt från början. Samtidigt som man genomför en dränering runt sitt hus så skall man utföra en grundisolering. Isoleringen är en viktig del av källarens fuktskydd. Källarväggar skall alltid isoleras utvändigt. Detta gör källarväggen varmare och motverkar kondens på insidan. Det bästa är att använda en kapillärbrytande isoleringsskiva, den låter vattnet rinna nedåt till dräneringen.  Dräneringsförmågan i kapillärbrytande isoleringsskivor är mycket god och ger dessutom ett utmärkt fuktskydd.

Få en offert
Lämna detta fält tomt

Dränering och rabatter runt hus

Göteborg är inte främmande för vackra hus och trädgårdar, och visst är det vackert med planteringar och rabatter runt huset? När det gäller hus och att erhålla en bra dränering så ska man inte ha planteringar eller matjord alldeles intill huset även om det är vackert.
Om man har matjord intill huset så kommer det att samlas vatten i matjorden som kan orsaka fuktskador.

Detsamma gäller buskar och träd då det finns en stor risk att rötterna skadar grund och dräneringsrör samt avloppsrör och därmed orsakar allvarliga vattenskador. Det bästa är att lägga stenar eller singel närmast huset och istället placera krukor eller liknande där om man önskar plantering runt huset. Rekommenderad bredd på lager med singel närmast huset är ca 30 till 40 centimeter.

Vitt hus med vacker trädgård

Hur går en dränering i Göteborg till?

På fastigheter, inte bara i Göteborg, är det vanligt att man dränerar runt husen för att inte vatten ska orsaka skador på grunden. Det vanligaste tillvägagångssättet är att man gräver ett cirka en meter brett dike runt huset och att man gräver ner till ett djup som är ungefär en halv meter under husgrunden. För att göra det så säkert som möjligt så gräver man oftast en sida i taget, även om detta i vissa fall är mer tidskrävande så är det bättre. Att gräva på alla sidor och frilägga ett hus helt medför risker. Längst ned i diket så läggs dräneringsrör som har till uppgift att leda bort vatten. Dräneringsrör är ett speciellt rör som är perforerat med massor av hål så att vatten kan komma in i röret. Detta gör så att vatten kan komma upp underifrån och regnvattnet ovanifrån. Röret läggs på ett sådant sätt att vatten leds bort ifrån huset. Dräneringsrör skall inte läggas alldeles intill huset utan en bit ifrån. Det är också viktigt att röret läggs med fall så att vattnet rinner bort. Det vanligaste är att leda bort vattnet till en dagvattenbrunn eller till avloppet men man kan även leda det till en stenkista.
Två personer håller om varandra framför ett hus

Vanliga frågor om dränering i Göteborg

Kan man dränera själv?

Nej. Det rekommenderas ej utföra en dränering själv. Framför allt för att det krävs speciella kunskaper om utförande och planering av dränering samt isolering och kapillärkrafter.

Hur länge håller en dränering?

En dränering från Väst Bygg & Anläggning skall hålla i ca 40 år då den utförs på ett speciellt och noga uträknat sätt med korrekt utvalda material avsedda för dränering.

Vilken årstid är det bäst att dränera?

Bor man i Göteborg kan man kan dränera året runt men det är en fördel om det ej är jätteblött i marken då det finns risk för större skador på gräsmatta och dylikt.

Hur vet man när det är dags att dränera?

Om dräneringen är äldre än 30 år bör den ses över omgående. Övriga kännetecken är lukt i källare, fuktgenomslag på väggar, fuktigt på platta, mögelpåväxt. etc.

Specialister på dränering i Göteborg

Vi på Väst Bygg & Anläggning har specialiserat oss på dränering i Göteborg sedan starten, där vi har byggt upp ett starkt rykte för vår kompetens och professionalism. Vårt mål är alltid att leverera det bästa möjliga slutresultatet för våra kunder utan undantag. Vi är måna om att skapa ett ömsesidigt förtroende med dig som kund och därför är vi alltid lyhörda för dina önskemål och förväntningar. Vi skapar genom en öppen och nära dialog kvalitet i det vi gör.

Vårt team består av erfarna och kvalificerade medarbetare som har lång erfarenhet av att utföra dräneringsarbeten på ett professionellt och säkert sätt. Vi har ett stort och inarbetat nätverk av resurser som ger oss alla de verktyg vi behöver för att utföra våra uppdrag på bästa sätt. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder en hög kvalitet på våra tjänster och vi är övertygade om att vi har rätt kompetens för de uppdrag vi åtar oss. Kontakta oss idag för att få en kostnadsfri offert och låt oss hjälpa dig med alla dina behov av dränering i Göteborg.

Viktigt att veta om dränering och grundisolering

Om du är ute efter dränering i Göteborg är det bra att komma ihåg att dränering behövs för alla slags husgrunder oavsett typ. Hur dräneringen är utformad på vilken typ av husgrund fastigheten är byggd på samt de rådande markförhållandena på tomten. Om du har fuktproblem så finns det olika typer av metoder för att lösa fuktproblemen för samtliga typer av husgrunder. Fuktproblem kan tex. åtgärdas genom dränering och isolering.

Bryt kapillärkraften vid nya dräneringsledningar

När man lägger nya dräneringsledningar skall allt gammalt dräneringsmaterial kasseras. Det gäller även dräneringsgruset. Dräneringsgruset har mycket stor betydelse för hur bra dräneringen kommer att fungera. Skiktet med dräneringsgrus är kapillärbrytande, vilket innebär att grundvattnet hindras från att stiga. Kapillärkraft är sugkraft och kan enklast beskrivas genom att man sätter ett smalt rör i ett glas med vatten. Det som händer då är att vattennivån i röret blir högre i det smala kärlet än det omgivande vattnet i glaset.

Dräneringsrör

Dräneringsrör skall inte läggas i direktkontakt med jord och grus som kan täppa till hålen i dräneringsröret. För att undvika detta använder man en fiberduk under röret. Först läggs fiberduken ner och sedan läggs ett lager på cirka 3 till 10 centimeter med dräneringsgrus, på denna bädd lägger man röret. Ovanpå detta läggs ytterligare cirka 20 centimeter dräneringsgrus och till sist så rullar man över fiberduken. På detta sätt ligger dräneringsröret i en såkallad tub som håller borta oönskad jord från att täppa till dräneringen. Efter att man färdigställt detta och placerat dräneringsröret, täckt med dräneringsgrus och lagt över fiberduken så fyller man med ett måttligt genomsläppande material eller grus ovanpå som man packar ihop ordentligt.

Dränering inom jordbruk

Inom jordbruket är det vanligt att dränera med täckdike, det är diken som man inte ser ovanifrån. Förutom i jordbruket så används även denna teknik på andra ställen som tex. golfbanor där det ofta finns platser där vatten samlas som måste ledas bort.
Kontakta Väst Bygg & Anläggning idag så hjälper vi er med dränering och isolering i Göteborg med omnejd så att ni kan vara trygga och bekväma i ert hus.