Dränering Kungsbacka

Väst bygg & Anläggning

Vi erbjuder isolering och dränering i Kungsbacka

Om du är husägare har du troligtvis stött på flera otrevliga och oftast dyra överraskningar. Det är viktigt att dränera sitt hus i tid för att minska risken för fuktskador och översvämningar. Dränera huset i tid, så slipper du dyra kostnader i framtiden. Vi hjälper dig med grundisolering och dränering i Kungsbacka.

En av de viktigaste anledningarna till att man dränerar är att leda bort vatten. Gör du inte detta så kan vatten samlas och orsaka skador. Man kan dränera runt ett hus för att leda bort ytvatten eller gräva diken för att leda bort grundvatten. Dränering görs oftast runt hus, vägar/vägbyggen eller på tomter där man har vattensamlingar.

Grundisolering i samband med dränering

I samband med att man genomför en dränering runt huset så skall man utföra en grundisolering. Detta är en viktig del av källarens fuktskydd. Källarväggar skall alltid isoleras utvändigt. Detta gör källarväggen varmare och motverkar kondens på insidan. Det bästa är att använda en kapillärbrytande isoleringsskiva, den låter vattnet rinna nedåt till dräneringen. Dräneringsförmågan i kapillärbrytande isoleringsskivor är mycket god och ger dessutom ett skydd mot fukt.
Få en offert
Lämna detta fält tomt

Dränering i Kungsbacka - rabatter runt hus

Kungsbacka är fullt av vackra tomter och trädgårdar med härliga planteringar och rabatter runt huset. När det gäller hus och att erhålla en bra dränering så ska man dock inte ha planteringar eller matjord alldeles intill huset även om det är vackert.

Om man har matjord intill huset så kommer det att samlas vatten i matjorden som kan orsaka fuktskador. Detsamma gäller buskar och träd då det finns en stor risk att rötterna skadar grund och dräneringsrör samt avloppsrör och därmed orsakar allvarliga vattenskador. Det bästa är att lägga stenar eller singel närmast huset och istället placera krukor eller liknande där om man önskar plantering runt huset. Rekommenderad bredd på lager med singel närmast huset är ca 30 till 40 centimeter.

Vad innebär en dränering i Kungsbacka och hur går det till?

På fastigheter är det vanligt att man dränerar runt husen för att inte vatten ska orsaka skador på grunden. Det vanligaste tillvägagångssättet är att man gräver ett cirka en meter brett dike runt huset och att man gräver ner till ett djup som är ungefär en halv meter under husgrunden. För att göra det så säkert som möjligt så gräver man oftast en sida i taget, även om detta i vissa fall är mer tidskrävande så är det bättre. 

Att gräva på alla sidor och frilägga ett hus helt medför risker. Längst ned i diket så läggs dräneringsrör som har till uppgift att leda bort vatten. Dräneringsrör är ett speciellt rör som är perforerat med massor av hål så att vatten kan komma in i röret. Detta gör så att vatten kan komma upp underifrån och regnvattnet ovanifrån. Röret läggs på ett sådant sätt att vatten leds bort ifrån huset. Dräneringsrör skall inte läggas alldeles intill huset utan en bit ifrån. Det är också viktigt att röret läggs med fall så att vattnet rinner bort. Det vanligaste är att leda bort vattnet till en dagvattenbrunn eller till avloppet men man kan även leda det till en stenkista.

Vanliga frågor om dränering i Kungsbacka

Kan man göra en dränering själv?

Detta rekommenderas ej. Framför allt för att det krävs speciella kunskaper om utförande och planering av dränering och isolering, men även kapillärkrafter.

Hur länge håller en utförd dränering?

En dränering från Väst Bygg & Anläggning skall hålla i ungefär 40 år då den utförs på ett speciellt och noga uträknat sätt med korrekt utvalda material avsedda för dränering.

Vilken årstid är det rekommenderat att dränera?

Bor du i Kungsbacka kan man dränera året runt men det är en fördel om det ej är jätteblött i marken då det finns risk för större skador på gräsmatta och dylikt.

När är det dags att dränera?

Om din dränering är äldre än 30 år bör den ses över omgående. Övriga kännetecken är lukt i källare, fuktgenomslag på väggar, fuktigt på platta, mögelpåväxt. etc.

Viktigt att veta om grundisolering och dränering i Kungsbacka

Dränering behövs för alla slags husgrunder oavsett typ. Hur dräneringen är utformad på vilken typ av husgrund fastigheten är byggd på samt de rådande markförhållandena på tomten. Om du har fuktproblem så finns det olika typer av metoder för att lösa fuktproblemen för samtliga typer av husgrunder. Fuktproblem kan tex. åtgärdas genom dränering och isolering.

Bryt kapillärkraften vid nya dräneringsledningar

När man lägger nya dräneringsledningar skall allt gammalt dräneringsmaterial kasseras. Det gäller även dräneringsgruset. Dräneringsgruset har mycket stor betydelse för hur bra dräneringen kommer att fungera. Skiktet med dräneringsgrus är kapillärbrytande, vilket innebär att grundvattnet hindras från att stiga. Kapillärkraft är sugkraft och kan enklast beskrivas genom att man sätter ett smalt rör i ett glas med vatten. Det som händer då är att vattennivån i röret blir högre i det smala kärlet än det omgivande vattnet i glaset.

Dräneringsrör

Dräneringsrör skall inte läggas i direktkontakt med jord och grus som kan täppa till hålen i dräneringsröret. För att undvika detta använder man en fiberduk under röret. Först läggs fiberduken ner och sedan läggs ett lager på cirka 3 till 10 centimeter med dräneringsgrus, på denna bädd lägger man röret. Ovanpå detta läggs ytterligare cirka 20 centimeter dräneringsgrus och till sist så rullar man över fiberduken. På detta sätt ligger dräneringsröret i en såkallad tub som håller borta oönskad jord från att täppa till dräneringen. Efter att man färdigställt detta och placerat dräneringsröret, täckt med dräneringsgrus och lagt över fiberduken så fyller man med ett måttligt genomsläppande material eller grus ovanpå som man packar ihop ordentligt.

Dränering inom jordbruk

Inom jordbruket är det vanligt att dränera med täckdike, det är diken som man inte ser ovanifrån. Förutom i jordbruket så används även denna teknik på andra ställen som tex. golfbanor där det ofta finns platser där vatten samlas som måste ledas bort.

Kontakta Väst Bygg & Anläggning idag så hjälper vi er med dränering och isolering i Kungsbacka med omnejd så att ni kan vara trygga och bekväma i ert hus.