Dränering Kungälv

Väst bygg & Anläggning

Vi erbjuder isolering och dränering i Kungälv

Som husägare så finns det flera otrevliga och för det mesta dyra överraskningar. När du ska dränera ditt hus är det viktigt att göra det i tid för att minska risken att det uppstår fuktskador eller översvämningar. Om du dränerar i tid kan du slippa dyra kostnader i framtiden. Vi erbjuder grundisolering och dränering i Kungälv.

När man dränerar så gör man det i huvudsak för att leda bort vatten från huset. Om man inte gör detta kan vatten lätt samlas och orsaka skador. Man kan dränera runt sitt hus för att antingen leda bort ytvatten eller gräva diken för att leda bort grundvatten. Dränering är vanligast att man gör runt hus, vägar/vägbyggen eller på tomter där man ofta vattensamlingar.

Grundisolering i samband med dränering

Samtidigt som man genomför en dränering runt sitt hus i Kungälv så skall man utföra en grundisolering. Isoleringen är en viktig del av källarens fuktskydd. Källarväggar skall alltid isoleras utvändigt. Detta gör källarväggen varmare och motverkar kondens på insidan.

Det bästa är att använda en kapillärbrytande isoleringsskiva, den låter vattnet rinna nedåt till dräneringen. Dräneringsförmågan i kapillärbrytande isoleringsskivor är väldigt effektiv och ger dessutom ett utmärkt fuktskydd.

Få en offert
Lämna detta fält tomt

Dränering i Kungälv - Rabatter runt hus

Visst är det fint med planteringar och rabatter runt huset? Men när det gäller hus och att erhålla en bra och effektiv dränering så är det tyvärr ingen bra idé att ha planteringar eller matjord alldeles intill huset även om det är vackert.

Om man har matjord intill huset så kommer det samlas vatten i matjorden som lätt orsakar fuktskador. Detsamma gäller även buskar och träd då det finns en stor risk att rötterna skadar grund och dräneringsrör samt avloppsrör och därmed orsakar allvarliga vattenskador. Det bästa är att lägga stenar eller singel närmast huset och istället placera krukor eller liknande där om man önskar plantering runt huset. Rekommenderad bredd på lager med singel närmast huset är ca 30 till 40 centimeter.

Vad innebär en dränering och hur går det till?

På fastigheter är det vanligt att man dränerar för att inte vatten ska orsaka skador på grunden. Detta görs vanligtvis genom att man gräver ett cirka en meter brett dike runt huset och att man gräver ner till ett djup som är ungefär en halv meter under husgrunden. För att göra det så säkert som möjligt så gräver man oftast en sida i taget, även om detta i vissa fall är mer tidskrävande så är det bättre. 

Att gräva på samtliga sidor och frilägga ett hus helt och hållet medför risker. Längst ner i diket läggs så kallade dräneringsrör som har till uppgift att leda bort vatten från huset. Dräneringsrör är ett speciellt rör som är perforerat med massor av hål så att vatten kan tränga in i röret. Detta görs så att vatten kan komma upp underifrån och regnvattnet ovanifrån. Röret installeras på ett sådant sätt att vatten leds bort ifrån huset. Dräneringsrör skall inte läggas alldeles intill huset utan en bit ifrån. Det är också viktigt att röret läggs med fall så att vattnet rinner bort. Det vanligaste är att leda bort vattnet till en dagvattenbrunn eller till avloppet men man kan även leda det till en stenkista.

Vanliga frågor om dränering i Kungälv

Kan man dränera själv?

Detta rekommenderas ej. Framför allt för att det krävs speciella kunskaper om utförande och planering av dränering och isolering, men även kapillärkrafter.

Hur lång tid håller en dränering?

En dränering från Väst Bygg & Anläggning skall hålla i ungefär 40 år då den utförs på ett speciellt och noga uträknat sätt med korrekt utvalda material avsedda för dränering.

Kan man dränera under vintern?

Bor du i Kungälv eller Sverige över lag kan man dränera året runt men det är en fördel om det inte är för blött i marken då det finns risk för större skador på gräsmatta och dylikt.

Hur vet man att man behöver dränera?

Om din dränering är äldre än 30 år bör den ses över omgående. Övriga kännetecken är lukt i källare, fuktgenomslag på väggar, fuktigt på platta, mögelpåväxt. etc.

Viktigt att veta om grundisolering och dränering i Kungälv

Dränering behövs för alla slags husgrunder. Hur dräneringen är utformad beror på vilken typ av husgrund fastigheten är byggd på samt de rådande markförhållandena på tomten. Har du fuktproblem så finns det olika typer av metoder för att lösa fuktproblemen för samtliga typer av husgrunder. Fuktproblem kan tex. åtgärdas genom dränering och isolering.

Bryt kapillärkraften vid nya dräneringsledningar

När man lägger nya dräneringsledningar skall allt gammalt dräneringsmaterial kasseras. Detsamma gäller även dräneringsgruset. Dräneringsgruset har mycket stor betydelse för hur bra dräneringen kommer att fungera. Skiktet med dräneringsgrus är kapillärbrytande, vilket betyder att grundvattnet hindras från att stiga. Kapillärkraft är sugkraft och kan enklast beskrivas genom att man sätter ett smalt rör i ett glas med vatten. Det som händer då är att vattennivån i röret blir högre i det smala kärlet än det omgivande vattnet i glaset.

Dräneringsrör

Dräneringsrör bör inte läggas i direktkontakt med jord och grus då det finns risk att detta kan täppa till hålen i dräneringsröret. För att undvika detta använder man en fiberduk under röret. Först läggs fiberduken ner och sedan läggs ett lager på cirka 3 till 10 centimeter med dräneringsgrus, på denna bädd lägger man röret. Ovanpå detta läggs ytterligare cirka 20 centimeter dräneringsgrus och till sist så rullar man över fiberduken. Om detta görs på rätt sätt ligger dräneringsröret i en så kallad tub som håller borta oönskad jord från att täppa till dräneringen. Efter att man färdigställt detta och placerat dräneringsröret, täckt med dräneringsgrus och lagt över fiberduken så fyller man med ett måttligt genomsläppande material eller grus ovanpå som man packar ihop ordentligt.

Dränering inom jordbruk

När det gäller jordbruk är det vanligt att dränera med täckdike, det är diken som man inte ser ovanifrån. Förutom i jordbruket så används även denna teknik på andra ställen som tex. golfbanor där det ofta finns platser där vatten samlas som måste ledas bort.

Kontakta Väst Bygg & Anläggning idag så hjälper vi er med isolering och dränering i Kungälv så att ni kan vara trygga och bekväma i ert hus.