Dränering Lerum

Väst bygg & Anläggning

Vi erbjuder isolering och dränering i Lerum

Alla husägare har nog någon gång stött på både den ena och den andra otrevliga och dyra överraskningen som tillkommer när man äger en bostad. Att dränera sin bostad i tid är avgörande för om det blir fuktskador och översvämningar eller inte. Om du dränerar i tid kan du slippa dyra kostnader i framtiden eftersom att du förhindrar dem innan de dyker upp. Vi erbjuder grundisolering och dränering i Lerum.

En dränering görs främst för att leda bort vatten från en byggnad. Görs inte detta så kan vatten ofta samlas och orsaka skador på byggnaden. Man kan dränera runt ett hus för att leda bort ytvatten eller gräva diken för att leda bort grundvatten. En dränering görs oftast runt hus, vägar och vägbyggen eller på tomter där man har problem med vattensamlingar.

Grundisolering i samband med dränering

I samband med att man genomför en dränering runt sitt hus så skall man utföra en grundisolering. Detta är en viktig del av källarens fuktskydd. Källarväggar ska alltid isoleras utvändigt för att källarväggen ska hålla varme bättre och motverkar kondens på insidan.

Det bästa är att använda en kapillärbrytande isoleringsskiva, den gör så att vattnet kan rinna nedåt till dräneringen. Dräneringsförmågan i kapillärbrytande isoleringsskivor är väldigt bra och ger dessutom ett utmärkt fuktskydd.

Få en offert
Lämna detta fält tomt

Dränering och rabatter runt hus

Planteringar och rabatter runt hus är i och för sig väldigt vackert, men när det gäller hus och att erhålla en bra dränering är det inte en särskilt bra idé. Man ska undvika att ha planteringar eller matjord alldeles intill huset även om det är vackert.

Om man har matjord intill huset så kommer det att samlas vatten i matjorden som orsakar fuktskador. Detta gäller också buskar och träd då det finns en stor risk att rötterna skadar både husets grund och dräneringsrör, nen också avloppsrör och därmed orsakar allvarliga vattenskador. Vi rekommenderar att lägga stenar eller singel närmast huset och istället sätta krukor eller annan dekoration där om man önskar plantering runt huset. Rekommenderad bredd på lager med singel närmast huset är ca 30 till 40 centimeter.

Vad innebär en dränering och hur går det till?

För att inte orsaka skador på grunden av en byggnad är det viktigt att man dränerar runt fastigheten. Det vanligaste tillvägagångssättet är att gräva ett cirka en meter brett dike runt byggnaden som går ca. en halv meter under husgrunden. För att göra det så säkert som möjligt så gräver man oftast en sida i taget, även om detta i vissa fall tar längre tid är det helt enkelt ett bättre sätt att göra det på.

Att gräva på alla sidor och frilägga ett hus helt innebär också risker. Längst ned i diket så läggs dräneringsrör som leder bort vatten. Ett dräneringsrör är ett speciellt rör som är perforerat med flera hål så att vatten kan komma in i röret. Då kan vatten kan komma upp underifrån och regnvattnet ovanifrån. Röret läggs på ett sätt så att vatten leds bort från huset. Ett dräneringsrör skall inte läggas alldeles intill huset utan en bit ifrån. Det är också viktigt att röret läggs med fall så att vattnet rinner bort. Det vanligaste är att leda bort vattnet till en dagvattenbrunn eller till avloppet men man kan även leda det till en stenkista.

Vanliga frågor om dränering i Lerum

Kan man dränera själv?

Detta rekommenderas ej. Framför allt för att det krävs speciella kunskaper om utförande och planering av dränering och isolering, men även kapillärkrafter.

Hur lång tid håller en dränering?

En dränering från Väst Bygg & Anläggning skall hålla i ungefär 40 år då den utförs på ett speciellt och noga uträknat sätt med korrekt utvalda material avsedda för dränering.

Kan man dränera under vintern?

Bor du i Lerum eller Sverige över lag kan man dränera året runt men det är en fördel om det inte är för blött i marken då det finns risk för större skador på gräsmatta och dylikt.

Hur vet man att man behöver dränera?

Om din dränering är äldre än 30 år bör den ses över omgående. Övriga kännetecken är lukt i källare, fuktgenomslag på väggar, fuktigt på platta, mögelpåväxt. etc.

Viktigt att veta om dränering och grundisolering

Dränering behövs för alla olika sorters husgrunder oavsett typ. Oavsett hur dräneringen är utformad, på vilken typ av husgrund fastigheten är byggd på samt de rådande markförhållandena på tomten. Om du har fuktproblem så finns det olika typer av metoder för att lösa fuktproblemen för samtliga typer av husgrunder. Fuktproblem kan exempelvis åtgärdas genom dränering och isolering.

Bryt kapillärkraften vid nya dräneringsledningar

När man lägger nya dräneringsledningar ska allt gammalt dräneringsmaterial kasseras. Det gäller även dräneringsgruset. Dräneringsgruset har mycket stor betydelse för hur effektiv dräneringen kommer att vara. Skiktet med dräneringsgrus är kapillärbrytande, vilket innebär att grundvattnet hindras från att stiga. Kapillärkraft är sugkraft och kan enklast beskrivas genom att man sätter ett smalt rör i ett glas med vatten. Det som händer då är att vattennivån i röret blir högre i det smala kärlet än det omgivande vattnet i glaset.

Dräneringsrör

Dräneringsrör skall inte läggas i direktkontakt med jord och grus som kan täppa till hålen i dräneringsröret. För att undvika detta använder man en fiberduk under röret. Först läggs fiberduken ner och sedan läggs ett lager på cirka 3 till 10 centimeter med dräneringsgrus, på denna bädd lägger man röret. Ovanpå detta läggs ytterligare cirka 20 centimeter dräneringsgrus och till sist så rullar man över fiberduken. På detta sätt ligger dräneringsröret i en såkallad tub som håller borta oönskad jord från att täppa till dräneringen. Efter att man färdigställt detta och placerat dräneringsröret, täckt med dräneringsgrus och lagt över fiberduken så fyller man med ett måttligt genomsläppande material eller grus ovanpå som man packar ihop ordentligt.

Dränering inom jordbruk

Inom jordbruket är det vanligt att dränera med täckdike, det är diken som man inte ser ovanifrån. Förutom i jordbruket så används även denna teknik på andra ställen som tex. golfbanor där det ofta finns platser där vatten samlas som måste ledas bort.

Kontakta Väst Bygg & Anläggning idag så hjälper vi er med isolering och dränering i Lerum så att ni kan vara trygga och bekväma i ert hus.