Dränering Hisingen

Väst bygg & Anläggning

Vi erbjuder grundisolering och dränering på Hisingen

Som husägare så finns det massor av otrevliga och oftast dyra överraskningar. Att dränera sitt hus i tid är avgörande för om det blir fuktskador, översvämningar eller inte. Dränera i tid för att slippa dyra kostnader i framtiden. Vi erbjuder Grundisolering och Dränering på Hisingen.

Att dränera innebär att man leder bort vatten från hus eller andra byggnader. Om man inte gör detta så kan vatten samlas och orsaka skador. Man kan dränera runt ett hus för att leda bort ytvatten eller så kan man gräva diken för att leda bort grundvatten. Dränering är vanligast att man gör runt hus, vägar/vägbyggen eller på tomter där man har vattensamlingar.

Grundisolering och dränering på Hisingen

Det spelar ingen roll om du bor på Hisingen eller någon annan stans i landet. Rätt ska vara rätt! Samtidigt som man genomför en dränering runt sitt hus är det en bra idé att också utföra en grundisolering. Isoleringen är en viktig del av källarens fuktskydd. Källarväggar skall alltid isoleras utvändigt. Detta gör källarväggen varmare och motverkar kondens på insidan.

Det bästa är att man använder en kapillärbrytande isoleringsskiva, detta gör så att vattnet kan rinna nedåt till dräneringen. Dräneringsförmågan i kapillärbrytande isoleringsskivor är mycket god och ger dessutom ett utmärkt fuktskydd.

Få en offert
Lämna detta fält tomt

Dränering och rabatter runt hus på Hisingen

Att plantera rabatter och blommor runt huset är ju väldigt vackert. Men när det gäller hus och att erhålla en effektiv dränering så rekommenderar vi att man inte har planteringar eller matjord alldeles intill huset även om det är vackert.

Om man har matjord intill huset så kommer det att samlas vatten i matjorden som lätt kan orsaka fuktskador. Detta gäller också buskar och träd då det finns en stor risk att rötterna skadar grund och dräneringsrör eller avloppsrör och därmed orsakar allvarliga vattenskador på byggnaden. Det bästa är att lägga stenar eller singel närmast huset och istället placera krukor eller liknande där om man önskar plantering runt huset. Den rekommenderade bredden på lager med singel närmast huset är ca 30 till 40 centimeter.

Vad innebär en dränering och hur går det till?

På fastigheter, även utanför Hisingen, är det vanligt att husen dräneras för att inte vatten ska orsaka skador på grunden. Det vanligaste tillvägagångssättet är att cirka en meter brett dike grävs runt huset och att man gräver ner till ett djup som är ungefär en halv meter under husgrunden. För att göra det så säkert som möjligt grävs oftast en sida i taget, även om detta i vissa fall är mer tidskrävande så är det mer effektivt. 

Att gräva på alla sidor för att frilägga ett hus medför såklart risker. Längst ned i diket läggs speciella dräneringsrör som har till uppgift att leda bort vatten. Dräneringsrör är ett särskilt rör som är perforerat med massor av hål vilket låter vatten tränga in i röret. Detta gör så att vatten kan komma upp underifrån och regnvattnet ovanifrån. Röret läggs på ett sådant sätt att vatten leds bort ifrån huset. Dräneringsrör bör inte läggas alldeles intill huset utan en bit ifrån. Det är också viktigt att röret läggs med fall så att vattnet rinner bort. Det vanligaste är att leda bort vattnet till en dagvattenbrunn eller till avloppet men man kan även leda det till en stenkista.

Vanliga frågor om dränering på Hisingen

Kan man dränera själv?

Detta rekommenderas ej. Framför allt för att det krävs speciella kunskaper om utförande och planering av dränering och isolering, men även kapillärkrafter.

Hur lång tid håller en dränering?

En dränering från Väst Bygg & Anläggning skall hålla i ungefär 40 år då den utförs på ett speciellt och noga uträknat sätt med korrekt utvalda material avsedda för dränering.

Kan man dränera under vintern?

Bor du på Hisingen eller Sverige över lag kan man dränera året runt men det är en fördel om det inte är för blött i marken då det finns risk för större skador på gräsmatta och dylikt.

Hur vet man att man behöver dränera?

Om din dränering är äldre än 30 år bör den ses över omgående. Övriga kännetecken är lukt i källare, fuktgenomslag på väggar, fuktigt på platta, mögelpåväxt. etc.

Viktigt att veta om dränering och grundisolering

Om du bor på Hisingen kommer du inte undan det faktum att dränering behövs för alla olika sorters husgrunder. Oavsett hur dräneringen är utformad, på vilken typ av husgrund fastigheten är byggd på eller de rådande markförhållandena på tomten. Om du har fuktproblem finns det olika metoder för att lösa fuktproblemen för samtliga typer av husgrunder. Fuktproblem kan tex. åtgärdas genom dränering och isolering.

Bryt kapillärkraften vid nya dräneringsledningar

När man lägger nya dräneringsledningar skall det gamla dräneringsmaterialet kasseras. Det gäller också dräneringsgruset. Dräneringsgruset har mycket stor betydelse för hur bra dräneringen kommer att fungera. Skiktet med dräneringsgrus är kapillärbrytande, vilket innebär att grundvattnet hindras från att stiga. Kapillärkraft är sugkraft och kan enklast beskrivas genom att man sätter ett smalt rör i ett glas med vatten. Det som händer då är att vattennivån i röret blir högre i det smala kärlet än det omgivande vattnet i glaset.

Dräneringsrör

Dräneringsrör skall inte läggas i direktkontakt med jord och grus som kan täppa till hålen i dräneringsröret. För att undvika detta använder man en fiberduk under röret. Först läggs fiberduken ner och sedan läggs ett lager på cirka 3 till 10 centimeter med dräneringsgrus, på denna bädd lägger man röret. Ovanpå detta läggs ytterligare cirka 20 centimeter dräneringsgrus och till sist så rullar man över fiberduken. På detta sätt ligger dräneringsröret i en såkallad tub som håller borta oönskad jord från att täppa till dräneringen. Efter att man färdigställt detta och placerat dräneringsröret, täckt med dräneringsgrus och lagt över fiberduken så fyller man med ett måttligt genomsläppande material eller grus ovanpå som man packar ihop ordentligt.

Dränering inom jordbruk

Inom jordbruket är det vanligt att dränera med täckdike, det är diken som man inte ser ovanifrån. Förutom i jordbruket så används även denna teknik på andra ställen som tex. golfbanor där det ofta finns platser där vatten samlas som måste ledas bort.

Kontakta Väst Bygg & Anläggning idag så hjälper vi er med isolering och dränering på Hisingen så att ni kan vara trygga och bekväma i ert hus.