Fakta om dränering och grundisolering

Vi erbjuder dränering och isolering i Göteborg med omnejd.
Alltid med 12 års garanti.

När man dränerar så gör man det i huvudsak för att leda bort vatten.
Om man inte gör detta så kan vatten samlas och orsaka skador.
Man kan dränera runt ett hus för att leda bort ytvatten eller gräva diken för att leda bort grundvatten.
Dränering är vanligast att man gör runt hus, vägar/vägbyggen eller på tomter där man har vattensamlingar.
Det räcker dock inte med att bara leda bort vattnet för att erhålla en bra dränering. Det är minst lika viktigt med en grundisolering.
Det är mycket viktigt att isolera källaren och grunden så att fukten kan torka ut samt leda bort vattnet till dräneringen.

Källarväggar ska alltid isoleras utvändigt. Det gör källarväggen varmare och motverkar kondens på insidan. Bäst är att använda en kapillärbrytande isoleringsskiva som låter vattnet rinna nedåt till dräneringen. Dräneringsförmågan i kapillärbrytande isoleringsskivor är mycket god och de ger ett utmärkt fuktskydd.

Utgrävt för dränering Väst Bygg och Anläggning

Vad innebär en dränering och hur går det till?

På fastigheter är det vanligt att man dränerar runt husen för att inte vatten ska orsaka skador på grunden.
Det vanligaste tillvägagångssättet är att man gräver ett cirka en meter brett dike runt huset och att man gräver ner till ett djup som är ungefär en halv meter under husgrunden.
För att göra det så säkert som möjligt så gräver man oftast en sida i taget, även om detta i vissa fall är mer tidskrävande så är det bättre. Att gräva på alla sidor och frilägga ett hus helt medför risker.
Längst ned i diket så läggs dräneringsrör som har till uppgift att leda bort vatten.
Dräneringsrör är ett speciellt rör som är perforerat med massor av hål så att vatten kan komma in i röret.
Detta gör så att vatten kan komma upp underifrån och regnvattnet ovanifrån.
Röret läggs på ett sådant sätt att vatten leds bort ifrån huset.
Dräneringsrör skall inte läggas alldeles intill huset utan en bit ifrån.
Det är också viktigt att röret läggs med fall så att vattnet rinner bort.
Det vanligaste är att leda bort vattnet till en dagvattenbrunn eller till avloppet men man kan även leda det till en stenkista.

Dräneringsrör i dräneringsgrus

Dräneringsrör

Dräneringsrör skall inte läggas i direktkontakt med jord och grus som kan täppa till hålen i dräneringsröret.
För att undvika detta använder man en fiberduk under röret.
Först läggs fiberduken ner och sedan läggs ett lager på cirka 3 till 10 centimeter med dräneringsgrus, på denna bädd lägger man röret.
Ovanpå detta läggs ytterligare cirka 20 centimeter dräneringsgrus och till sist så rullar man över fiberduken.
På detta sätt ligger dräneringsröret i en såkallad tub som håller borta oönskad jord från att täppa till dräneringen.
Efter att man färdigställt detta och placerat dräneringsröret, täckt med dräneringsgrus och lagt över fiberduken så fyller man med ett måttligt genomsläppande material eller grus ovanpå som man packar ihop ordentligt.

Kappilärbrytande grundisolering

Grundisolering

Samtidigt som man genomför en dränering runt sitt hus så skall man utföra en grundisolering.
Isoleringen är en viktig del av källarens fuktskydd.
Källarväggar skall alltid isoleras utvändigt.
Detta gör källarväggen varmare och motverkar kondens på insidan.
Det bästa är att använda en kapillärbrytande isoleringsskiva, den låter vattnet rinna nedåt till dräneringen. Dräneringsförmågan i kapillärbrytande isoleringsskivor är mycket god och ger dessutom ett utmärkt fuktskydd.

Dränering i fiberduk med kapillärbrytande material

Kapillär transport och kapillärkraft

Kapillär transport betyder helt enkelt att olika material suger vatten, kapillärkraft är sugkraft.
Ett vanligt kapillärt exempel är tex. när vi doppar sockerbiten i kaffet.
Då sugs kaffet upp i sockerbiten med hjälp av kapillärkraften.
Ett annat exempel är att man sätter ett smalt rör i ett glas med vatten.
Det som händer då är att vattennivån i röret blir högre i det smala kärlet än det omgivande vattnet i glaset.
För att skydda huset mot kapillärt transporterat vatten behövs ett kapillärbrytande skikt.
Ett kapillärbrytande skikt kan bestå av olika former av värmeisoleringsmaterial, t.ex. ISODRÄN, mineralull, eller cellplast eller tvättat stenmaterial.

sten runt huset rabatt med krukor vast bygg anlaggning

Rabatter runt hus

Visst är det vackert med planteringar och rabatter runt huset?
När det gäller hus och att erhålla en bra dränering så ska man inte ha planteringar eller matjord alldeles intill huset även om det är vackert.
Om man har matjord intill huset så kommer det att samlas vatten i matjorden som kan orsaka fuktskador.
Detsamma gäller buskar och träd då det finns en stor risk att rötterna skadar grund och dräneringsrör samt avloppsrör och därmed orsakar allvarliga vattenskador.
Det bästa är att lägga stenar eller singel närmast huset och istället placera krukor eller liknande där om man önskar plantering runt huset.
Rekommenderad bredd på lager med singel närmast huset är ca 30 till 40 centimeter.

Inom jordbruket är det vanligt att dränera med täckdike, det är diken som man inte ser ovanifrån.
Förutom i jordbruket så används även denna teknik på andra ställen som tex. golfbanor där det ofta finns platser där vatten samlas som måste ledas bort.