Specialist på dränering Göteborg. Alltid 12 års garanti.

Fuktproblem?

Huvudvärk kan komma plötsligt!

Låt Väst Bygg & Anläggning dränera ditt hus så att ni får tid över till det goda i livet.

Vi utför dränering och isolering med garanti på alla typer av fastigheter.
Garanti efter alla utförda dräneringar.
Vi har 20 års erfarenhet -12 års garanti.

Ring nu!

076-623 66 90

Som husägare så finns det massor av otrevliga och oftast dyra överraskningar.
Att dränera sitt hus i tid är avgörande för om det blir fuktskador, översvämningar eller inte.

Dränera i tid för att slippa dyra kostnader i framtiden.

Vi erbjuder Dränering och Grundisolering och verkar i hela Västra Götaland, Göteborg och Kungsbacka med omnejd.

Bekvämt och tryggt i ett nydränerat hus Väst Bygg och Anläggning

Viktigt att veta om Dränering och Grundisolering

Dränering behövs för alla slags husgrunder oavsett typ.
Hur dräneringen är utformad beror på vilken typ av husgrund fastigheten är byggd på samt de rådande markförhållandena på tomten.
Om du har fuktproblem så finns det olika typer av metoder för att lösa fuktproblemen för samtliga typer av husgrunder.
Fuktproblem kan tex. åtgärdas genom dränering och isolering.

Kappilärbrytande grundisolering

Grundisoleringen är en del av ditt fuktskydd

Isoleringen är en viktig del av källarens fuktskydd.
Källarväggar skall alltid isoleras utvändigt.
Detta gör källarväggen varmare och motverkar kondens på insidan.
Det bästa är att använda en kapillärbrytande isoleringsskiva, den låter vattnet rinna nedåt till dräneringen. Dräneringsförmågan i kapillärbrytande isoleringsskivor är mycket god och ger dessutom ett utmärkt fuktskydd.

Dräneringsrör i fiberduk Väst Bygg & Anläggning

Bryt kapillärkraften

När man lägger nya dräneringsledningar skall allt gammalt dräneringsmaterial kasseras.
Det gäller även dräneringsgruset.
Dräneringsgruset har mycket stor betydelse för hur bra dräneringen kommer att fungera.
Skiktet med dräneringsgrus är kapillärbrytande, vilket innebär att grundvattnet hindras från att stiga.
Kapillärkraft är sugkraft och kan enklast beskrivas genom att man sätter ett smalt rör i ett glas med vatten. Det som händer då är att vattennivån i röret blir högre i det smala kärlet än det omgivande vattnet i glaset.

Dränering i fiberduk med kapillärbrytande material

Vad är kapillär transport och kapillärkraft?

Kapillär transport betyder helt enkelt att olika material suger vatten, kapillärkraft är sugkraft.
Ett vanligt kapillärt exempel är tex. när vi doppar sockerbiten i kaffet.
Då sugs kaffet upp i sockerbiten med hjälp av kapillärkraften.
Ett annat exempel är att man sätter ett smalt rör i ett glas med vatten. Det som händer då är att vattennivån i röret blir högre i det smala kärlet än det omgivande vattnet i glaset.
För att skydda huset mot kapillärt transporterat vatten behövs ett kapillärbrytande skikt.

Gammal dränering. Ser din ut så här? Ring Väst Bygg och Anläggning idag.

Olika orsaker till varför fuktproblem uppstår

Orsakerna till varför fuktproblem uppstår kan vara många.
Den vanligaste orsaken är brister i dräneringen. Den kan saknas helt, vara felaktigt utförd eller så kan den ha skadats med åren.  Även användning av olämpliga material står för en stor del av dagens fuktproblem.
Andra orsaker till fuktproblem är vatten som sugs upp av kapillärkraften, dålig värmeisolering eller tätskikt på utsidan som förhindrar fukten från att ta sig ut. Det kan också bero på slarv eller omedvetna fel i byggprocessen eller helt enkelt att det byggts på ett ålderdomligt sätt med dåtidens okunskap inom området.

Många äldre konstruktionslösningar baserades på att fukt enbart kommer från källarens grundmurar.
Den äldre bebyggelsen bestod oftast av ett tätskikt av asfalt/bitumen. Denna typ av fuktskydd började användas på 1920-talet.
Detta är helt fel då detta får konsekvensen att fukten innesluts i väggarna utan möjlighet att torka ut eftersom även stora fuktmängder tillförs grundmurar och golv direkt från marken under huset.
Detta sätt att bygga i kombination med att isolera väggarna på insidan med organiska material direkt på yttervägg (vilket var mycket vanligt förr) innebär att man stänger in fukten och förhindrar väggarna från att torka ut.
Resultatet av detta blir en inåtriktad fuktvandring från marken till husgrunden.
Dessutom alstras ofta stora mängder fukt i källaren eftersom där ofta finns dusch, tvättstuga, bastu etc.
När all denna fukt tillförs täta och kalla grundmurar utan möjlighet till avfuktning är det lätt att förstå varför källarklimatet blir fuktigt och anledningen till att mögel, dålig lukt och fuktskador ofta uppstår.

Information och lösningar på fuktproblem

Självklart går det att åtgärda de olika problem som orsakar fuktskador.
Det finns tre mycket viktiga egenskaper som ett komplett fuktskydd MÅSTE innehålla.
De tre egenskaperna ett komplett fuktskydd måste innehålla är:
Dränering, Värmeisolering och Kapillärbrytning (kapillärkraft/sugkraft).
Om ett fuktskydd innehåller dessa egenskaper så kan man i de flesta fall garantera att man har en fuktfri grund och källare.
När man implementerat dessa egenskaper erhålls en utåtriktad fuktvandring från husgrund till marken som tillåter grunden och källaren att torka ut.

Om du har fuktproblem så är det av stor vikt att åtgärda dessa problem omgående.

Kontakta Väst Bygg & Anläggning idag så hjälper vi er med dränering och isolering så att ni kan vara trygga och bekväma i ert hus.